Miscellanea

Plananlar

Plananlar


Azarina (Latın Asarina) və ya Maurandiya (Latın Maurandiya), Plantain ailəsinin bir tırmanma çoxillik çiçəkli bitkisidir, lakin bəzi mənbələr asarin'i Norichnikovlar ailəsinə aid edirlər. Cinsdə təxminən 15 növ var. Bitki Meksika, Kaliforniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının orta hissəsindən gəlir, lakin 17. əsrdən bəri, asarinin populyarlığı o qədər artmışdır ki, bütün qitələrə yayılmışdır.


Videoya baxın: ماهي فوائد التمر. درس هاام للدكتور محمد راتب النابلسي